perjantai 27. joulukuuta 2013

SHH Now

Here's the 12th page finished:

Tässä kahdestoista sivu valmiina:


There was lots of confetti, that's probably why the page felt like endless. Only 6 pages to go, and three of them are partials, yay! I'm going to try finish the third page of QS Theatre of the Absurd within the last few days of 2013, but let's see how it goes... There's quite much confetti and I have around 1200 stitches to do.

Tässä oli paljon värinvaihtoa, siksi varmaankin tämä sivu tuntui kestävän loputtoman kauan tehdä. Enää kuusi sivua jäljellä ennen kuin malli on valmis, ja niistä kuudesta kolme on vain kokonaisia sivuja, jee! Yritän saada kolmannen sivun valmiiksi QS Theatre of the Absurd-mallista näiden muutaman päivän aikana, joita vuodesta 2013 on jäljellä, mutta saa nähdä miten käy... Siinäkin on aika paljon yksittäispistoja ja noin 1200 pistoa sivusta tekemättä.

perjantai 20. joulukuuta 2013

SHH Now & QS Theatre

I'm almost done with the 12th page, just a tiny confetti-heavy part left. I'll carry on with her until the page's finished.

Sain melkein 12.sivun valmiiksi, pieni osa jäi tekemättä (jossa riittää lukuisasti värinvaihtoa). Jatkan tämän parissa, kunnes sivu on valmis.


And a little progress on QS Theatre. Hopefully I can finish this page too before the year ends.

Ja hieman edistystä myös QS Theatre-mallissa. Toivottavasti saisin tämänkin sivun valmiiksi ennen vuodenvaihdetta.


Merry Christmas to You!

 Hyvää Joulua Sinulle!

sunnuntai 15. joulukuuta 2013

Garnet & QS Theatre

Just a quick update (which is already late, sorry!) on Garnet, I've finished the fourth page:

Vain pikainen päivitys (joka muuten on myös myöhässä, anteeksi!) Garnet-mallista, sain neljännen sivun pisteltyä:


And I've been slowly stitching the third page of QS Theatre too. Here's my progress so far:

Ja olen myös pistellyt hiljakseen kolmatta sivua QS Theatre-mallista. Tässä edistymiseni tähän asti:


I'll carry on with Theatre and SHH Now is going to have some attention too.

Jatkan Theatre-mallin kimpussa ja SHH Now saa myös jonkin verran huomiota.

perjantai 29. marraskuuta 2013

FoF 187

Just a quick update, here's my progress so far:

Vain pikainen päivitys, tässä edistymiseni tähän asti:


I think the dagger looks amazing. There's only a tiny slice of the first page left, but I'm moving on to Garnet.

Minusta tikari näyttää upealta. Sivusta on enää pieni osa pistelemättä, mutta siirryn kuitenkin Garnet-malliin.

torstai 21. marraskuuta 2013

QS Theatre

Wohoo, the second page's done!

Jippii, toinen sivu on valmis!


The next update will be on Faces of Faery 187.

Seuraava päivitys tulee Faces of Faery 187-pistelystä.

perjantai 15. marraskuuta 2013

Passione Ricamo Mystery SAL (2012) & QS Theatre

I made it; (more than) a half of the second page is done! Here are the pics:

Sain kuin sainkin tavoitteen saavutettua; (enemmän kuin) puolet toisesta sivusta tehty! Tässä kuvat:I'll stick with this at least one more week. I'm determined to finish this page before the SAL ends (Dec. 2nd).

Pysyttelen tämän työn parissa ainakin vielä yhden viikon. Olen päättänyt saada tämän sivun valmiiksi ennen yhteispistelyn loppua (joulukuun toinen päivä).


And here's my progress so far on Passione Ricamo Mystery SAL (2012). I figured out how to do the border just flipping the pages around so it would run consistently. Now there's ahead the most disliking part; backstitches and beading (that's one of the reasons why I love HAEDs so much!).

Ja tässä edistymiseni Passione Ricamo Mystery-yhteispistelyssä (2012). Keksin miten saada reunus kiertämään yhtäjaksoisesti kääntelemällä sivuja ympäriinsä. Nyt on edessä kaikista inhottavimmat osuudet, eli jälkipistot ja helmien kiinnitys (siinä varmaan yksi syy, miksi olen niin ihastunut HAED-malleihin!)

perjantai 8. marraskuuta 2013

QS Theatre

I'm quite proud of what I've done during the last week. This is confetti intensive piece and yet I've done around 2000 stitches. Here are before and after pics:

Olen tosi tyytyväinen siihen, mitä olen saanut aikaan viikossa. Tämä on siis tosi intensiivinen työ, vaatii paljon värinvaihtoa, mutta olen silti saanut tehtyä noin 2000 pistoa. Tässä ennen ja jälkeen kuvat:


I'll carry on with this and I'm determined to reach a half of the current page next time. Hopefully I'll have a pic of Passione Ricamo Mystery SAL (2012) then too. Here's an addictive song to hear for you whilst stitching :)

Jatkan tämän parissa ja olen päättänyt saada puoli sivua valmiiksi seuraavaan päivitykseen mennessä. Toivottavasti minulla on silloin myös kuva Passione Ricamo Mystery-yhteispistelystä (2012). Tässä koukuttava laulu kuunneltavaksi pistelyn ajaksi :)


maanantai 4. marraskuuta 2013

Garnet


This page has gone so smoothly that I cannot believe I've already done 2/3 of the fourth page! The first butterfly has showed up, and those light spots (which I couldn't figure out first) were actually stars, haha :) But here's the pic:

Tämä sivu tuntuu edistyvän lähes itsestään, en voi uskoa, että olen saanut jo 2/3 neljännestä sivusta tehtyä! Ensimmäinen perhonen on ilmestynyt ja vaaleat läiskät (joita en alkuun ymmärtänyt), olivatkin tähtiä, heh :) Mutta tässä siis kuva edistymisestä:Now it's time to drag out QS Theatre again. I'll devote November to it or at least want to get a half of the second page done. I'll be stitching Passione Ricamo Mystery SAL (2012) for two thread length every day too. Hopefully will get it done before the year ends.

Nyt aion kaivaa esille QS Theatre-malli taas. Varaan marraskuun sille tai vaihtoehtoisesti haluan saada ainakin puolikkaan toisesta sivusta valmiiksi. Pistelen myös kahden langallisen verran Passione Ricamo Mystery yhteispistelyä (2012) joka päivä. Toivottavasti saisin sen valmiiksi ennen vuodenvaihdetta.

sunnuntai 27. lokakuuta 2013

Hope

May I introduce my beautiful girl, Hope? (The pic doesn't do a justice, she looks so much better IRL.)

Saanko esitellä ihastuttavan tytön? (Kuva ei tee oikeutta, luonnossa näyttää niiiin paljon paremmalta.)
Michele (the person who's in charge of charting in HAED) has exceed herself. As you can see, the colours blend like magic and gives just an amazing result. I was like *WOW!* when the page was finished. You might want to ask, why it has taken such a long time to get the page done, but honestly I don't know. It was one of those pages where you're working constantly and loving it, but at the same time the page feels like endless. Maybe I underestimate the amount of confetti, after all her hair and face needed a lot of colour changes.

I've decided to bin Wrath and Evolutionistic. I wasn't happy with the coverage, both were using lots of dark colours and I was stitching them on light fabrics. I had finished four pages of Wrath but it was actually an easy decision. This was a restart already, hopefully the third time will be a charm? ;) But now there are a few others that are higher on my bucket list to be started first.

I'm going to announce the year 2014 of finish free :) Sometimes I feel pressured to stitch (and finish) more frequently, and though it's just a thought which I don't have to take seriously, the year 2014 will be a year of process to me. The only 'rule' will be NOT to finish anything :) I can stitch anything I want, as much as I want, but not finish one. (If you're liking the idea, you can feel free to use it.)

The next update is on Garnet.

Michele (ihminen, joka vastaa HAED:illa mallien suunnittelusta) on ylittänyt itsensä. Kuten näkyy, värit sekoittuvat toisiinsa saumattomasti ja lopputulos, vaikka itse sanonkin, on mahtava. Olin hetken aikaa *WOW!*, kun sivu oli valmis ja viimeiset pistot paikallaan. En osaa oikein sanoa, miksi tämä päivitys on kestänyt näin kauan (tai oikeastaan sivun valmiiksi saaminen). Tämä oli yksi niistä sivuista, jotka tuntuvat loputtomilta, vaikka pistelet koko ajan ja pidät siitä mitä teet. Ehkä aliarvioin yksittäispistojen määrän, loppujen lopuksi hiukset ja kasvot vaativat paljon värinvaihtoa.

Olen päättänyt heittää pois pistelemäni Wrath- ja Evolutionistic-työt. Syy on siinä, että en ollut tyytyväinen pistojälkiin, molemmat käyttivät paljon tummia värejä ja pistelin niitä vaalealle kankaalle. Olin saanut jo neljä sivua valmiiksi Wrath-mallista (joka vastaa yli 28 000 pistoa), mutta päätös oli lopulta aika helppo. Tämäkin oli oikeastaan jo toinen yritys, mutta ehkä kolmas kerta toden sanoo? ;) Mutta tällä hetkellä muutama muu on korkeammalla aloitettavien töiden listalla ennen näitä, joten saatte odotella aloituksia jonkin aikaa.

Olen päättänyt julistaa vuoden 2014 keskeneräisten töiden vuodeksi :) Joskus koen, että minun pitäisi pistellä (ja saada valmiiksi) töitä säännöllisemmin ja useammin, ja vaikka se onkin vain ajatus jota ei tarvitsisi ottaa kauhean tosissaan, vuosi 2014 tulee olemaan prosessi-vuosi minulle. Ainoa 'sääntö' on, että EN saa mitään valmiiksi vuoden 2014 aikana :) Voin pistellä mitä haluan, niin paljon kuin haluan, mutta mitään ei saa tehdä valmiiksi saakka. (Jos pidät tästä ideasta, saat vapaasti lainata sitä.)

Seuraava pistelyvuorossa on Garnet-malli.

perjantai 4. lokakuuta 2013

QS Theatre of the Absurd

Finally, the first (confetti intensive) page is done!

Viimeinkin sain tämän ensimmäisen (vaativan) sivun valmiiksi!


I got a gift from sweet Alicia, a chart by Melanie Delon: Hope. I started it almost immediately, and have stitched a little over half of the first page now. So my next update will be on her, though I don't have one colour; I made a floss order and some how managed to miss one...

Sain ihanalta Alicialta lahjaksi Melanie Delonin Hope-mallin, jonka aloitinkin lähes välittömästi. Olen nyt pistellyt reilu puolet ensimmäisestä sivusta, joten siitä tulee seuraava päivitys. Tosin yksi väri minulta puuttuu; tein lankatilauksen ja siitä huolimatta onnistuin unohtamaan sen listalta...


I've noticed recently a kind of funny thing. I'm becoming more and more one-at-a-time stitcher, I'd love to give my full attention to one or two piece. But it's quite tricky, as I've started so many and don't know whether I should finish my wip's one by one or try a small rotation. I do love all wip's (though I'm pondering whether I shoud re-start one of them or not), but it's hard sometimes to decide which one to stitch next. Desicions, desicions...

Olen viime aikoina huomannut aika hauskan asian. Olen taas siirtymässä enemmän ja enemmän "yhden työn pistelijäksi", pidän enemmän siitä että voin keskittyä yhteen tai kahteen työhön täysin. Mutta se ei ole täysin ongelmatonta, koska olen toisaalta aloittanut monta työtä enkä nyt sitten tiedä pitäisikö minun tehdä yksi työ kerrallaan loppuun vai paria vuorotellen. Rakastan edelleen kaikkia keskeneräisiä (tosin mietin, että pitäisikö aloittaa yksi työ alusta uudelleen), mutta välillä on vaikeaa päättää mitä työtä pistelisin seuraavaksi. Päätöksiä, päätöksiä...

lauantai 31. elokuuta 2013

SHH Now

Thanks for your condolences. I do find that stitching is a great way to block my thoughts from circling. But I already have an update for you, there was only a tiny bit of the current page to stitch.

Kiitoksia osanotoista. Olen huomannut, että pistely omalta osaltaan estää ajatusten kehää kiertämisen. Tässä teille jo päivitys, meneillään olevasta sivusta olikin enää vähän pistelemättä.There are 11 pages finished (out of 18, three are partial pages), and I've started the 12th page. One of my yearly goals from HAED BB is met (at last)! The next update will be on QS Theatre, after I've finished the first page.

Nyt on 11 sivua pistelty (18 sivusta, joista kolme on vain osittaisia), olen myös aloittanut 12:n sivun. Ja samalla sain yhden tavoitteistani HAED keskustelufoorumilla saavutettua (viimein!). Seuraava päivitys on QS Theatre-mallista, kunhan olen saanut ensimmäisen sivun valmiiksi.

sunnuntai 25. elokuuta 2013

Long time no see

Welcome to my new followers, hopefully you'll enjoy my work :)

Well, it has been quite awhile since I've posted anything at all. We had a great vacation with kids, had great time in the Moomin World. I have nothing but praises to say, it is a fantastic theme park absolutely! :)

Tervetuloa uudet lukijat, toivottavasti pidätte töistäni :)

Siitä onkin aika kauan aikaa, kun olen viimeksi postannut yhtään mitään. Meillä oli hurjan hauska loma lasten kanssa, käytiin mm.Muumimaailmassa. Minulla on vain hyvää sanottavaa siitä paikasta, kerta kaikkiaan mahtava paikka! :) 

 

After we got back home, my stitchy bug took a hiatus for a couple of weeks, I didn't pick up a needle at all. I was getting back to the rhythm, but then one of my dear family member passed away pretty suddenly in the middle of July. I've been stitching on and off since then, in fact when I had any time to do stitching. But without further ado, here are some pictures :)

First of all is Faces of Faery 187, which I've worked only a little bit (you can see the start of her dagger):

Kotiin tulon jälkeen pistelyinto lopahti pariksi viikoksi täysin, en kertaakaan koskenut neulaan. Olin jokseenkin taas löytämässä pistelyintoa, mutta heinäkuun puolessa välissä eräs rakas perheenjäsen nukkui pois yllättäen. Olen pistellyt siitä asti aina silloin tällöin, lähinnä kun on ollut yhtään aikaa. Mutta pidemmittä puheitta, tässä joitakin kuvia :)

Ensinnä on Faces of Faery 187, jota olen työstänyt aika vähän (tikarin alun voi jo nähdä):The second one is Passione Ricamo Mystery SAL (2012). I've actually finished all the stitching part from the center! :)

Toinen työ, jota olen tehnyt on Passione Ricamo Mystery-yhteispistely (vuodelta 2012). Itseasiassa sain valmiiksi koko pistelyosuuden keskeltä! :)Now I'll have to figure out how to do the border without the writing. And she probably insist some backstitches, though I'm not so fond of doing them ;) I have SHH Now in my Q-snaps, so the next update will be on her after I've finished the current page I'm working on. (I'm not making any promises when it will be.)

Nyt pitää keksiä miten tehdä köynnös reunoille ilman kirjoitusta. Ja en varmaankaan pääse jälkipistoja karkuun tälläkään kertaa, vaikken niistä erityisemmin pidä ;) Tällä hetkellä ompelukehyksessä on SHH Now-malli, joten seuraava päivitys tulee siitä, kunhan saan tämän meneillään olevan sivun valmiiksi. (En tee lupauksia siitä, kuinka nopeasti seuraava postaus tulee.)

torstai 13. kesäkuuta 2013

SHH Now

This update is a bit early, 'cause we're going on a holiday and tomorrow will be full of packing and running errands. But here's the daily progress of SHH Now:

Tämä postaus on hieman etuajassa, koska olemme lähdössä lomalle ja huominen menee täysin pakatessa ja viime hetken juttuja hoidellessa. Mutta tässä päivittäinen edistyminen SHH Now-mallissa:


And a full size before and after (as you can see, there's actually the start of her wing):

Ja tässä ennen ja jälkeen kuvat koko pistelystä (kuvasta voi jo nähdä, mistä siipi alkaa):
 This is probably an old story for many of you, but for me it was a new acquaintance. I've been listening this song almost non-stop for the whole week and would like to introduce the video for you too. If you listen the words carefully, you'll actually find out that it's a melancholic song despite all the horns and rhythm. What a great song!

Tämä on varmaankin jo menneen talven lumia monelle, mutta minulle tämä oli uusi tuttavuus. Olenkin kuunnellut tätä laulua lähes non-stoppina menneen viikon, joten haluan esitellä teillekin tämän videon. Jos kuuntelet sanoja tarkkaan, huomaat itseasiassa että sanoma on itseasiassa aika melankolinen torvista ja rytmistä huolimatta. Hieno laulu!

lauantai 8. kesäkuuta 2013

SHH Now

Here's my daily progress:

Tässä päivittäinen edistymiseni:


And here are before and after pics of the whole wip:

Ja tässä ennen ja jälkeen kuvat koko pistelystä:

I've been lately really frustrated with my (now ex) neighbour, who apparently abandoned her cat when she moved. The situation's still on and don't know how the things will turn out. But one thing I know; people who don't think things through before they takes pets, are the problem.

Olen ollut viime ajat todella turhautunut (nyt entiseen) naapuriini, joka ilmeisesti hylkäsi kissansa muuton yhteydessä. Tilanne on vielä ns.päällä, enkä tiedä miten tämä asia tulee loppujen lopuksi kääntymään. Yhden asian kuitenkin tiedän; ihmiset jotka ottavat lemmikkejä ajattelematta asioita kunnolla etukäteen, ovat se ongelma.
 


perjantai 31. toukokuuta 2013

Passione Ricamo Mystery SAL

Here are my progress pictures:

Tässä kuvat tämän viikon edistymisestä:And before and after pics:

Ja ennen ja jälkeen kuvat:


Alicia asked if I'm going to join the new mystery SAL. I haven't made up my mind yet, I'd love to but don't know if there's any room in my so called rotation. I've figured, it would be nice to reduce the number of wip's but will that ever happen, we'll see. But again, my soft spot are mermaids and fairies so who knows :) And actually Kim pointed out how she has fell out of love with stitching this because of the writing (it says fatum). I won't be stitching it, I'm going to modify the border instead. But I'll be thinking of it once the fairie is done.

Alicia kysyi, aionko osallistua uuteen Passione Ricamo Mystery-yhteispistelyyn. En ole vielä päättänyt. Haluaisin kovasti, mutta en tiedä onko minulla tilaa tässä niin sanotussa pistelysysteemissäni. Olen ajatellut, että olisi mukavaa vähentää keskeneräisten töiden määrää, mutta käykö oikeasti niin, jää nähtäväksi. Mutta jälleen kerran, merenneidot ja keijut ovat heikko kohtani, joten kuka tietää :) Kim pointtasi kuinka hän oli alkanut vieroksua tätä työtä sen jälkeen, kun paljastui että alalaidassa on kirjoitusta (siinä lukee fatum). En aio itse pistellä sitä lainkaan, vaan tulen tuunaamaan mallia sen verran että köynnös reunassa menee kuvan ympärillä. Mutta mietin miten sen teen, kunhan olen saanut keijun ensin valmiiksi.

My tag of the week is an award which was kindly handed to me by Agi. Thank you Agi again, I'm really honored :) It's Best Blog Award and it's terms are:

1. I state from who I have received.
2. Choose 4 blogs under 200 followers.
3. Leave a comment with them.

There are dozens of great blogs which I'd loved to give this, but after a serious consideration here are my choices:

stitchstitchknit

The Crafty Princess 

charbella stitching

Kersenbloesems


Tämän viikon juttu onkin blogipalkinto, jonka minulle ystävällisesti ojensi Agi. Kiitokset Agi vielä, olen todella otettu :) Se on Paras Blogi-palkinto ja sen ehdot ovat seuraavat:

1. Kerron keneltä palkinnon sain.
2. Valitsen 4 blogia, joilla on alle 200 lukijaa.
3. Jätän kommentin näihin blogeihin palkinnosta.

Olisin halunnut antaa tämän palkinnon vaikka kenelle, oikeasti on olemassa kymmeniä hienoja blogeja. Mutta pohdinnan jälkeen tässä valintani:

stitchstitchknit

The Crafty Princess

charbella stitching

Kersenbloesems


The last thing I want say is that I always read (and appreciate) every comment that has been left. I haven't replied any of them for a while, because everything's under some kind of transformation in this blog. I haven't quite figured out how I'd like to do things or how I'd like them to be. But give me some time and it will all work out :)

Viimeinen asia, jonka haluan sanoa, on se, että luen aina (ja arvostan) jokaista kommenttia joka tänne on jätetty. En ole vastannut mihinkään niistä aikaan, johtuen siitä että tämä blogi on eräänlaisessa muutos-tilassa. En ole vielä keksinyt miten haluaisin jutut täällä tehdä tai miten haluaisin niiden olevan tai näkyvän. Mutta jos annatte hieman aikaa, niin eiköhän tästä kaikki lopulta järjesty :)

perjantai 24. toukokuuta 2013

Passione Ricamo Mystery SAL


Here's my progress from this week:

Tässä kuvat tältä viikolta:And here's a whole pic:

Ja tässä koko kuva:

 


Sorry, my tag of the week is a tease one :) If you haven't heard yet, there's going to be another Passione Ricamo Mystery sal. There are 9 parts, some seem to be bigger than others. Unfortunately I haven't found a "mystery pic", which displays what to look forward to. But I have a hunch that there'll be a mermaid :) Here's a link for you:

Passione Ricamo Mystery SAL

Ja tämän viikon vinkki on hieman härnäävä :) Jos et ole vielä kuullut, kohta starttaa uusi Passione Ricamo Mystery-yhteispistely. Siinä on yhdeksän osaa, osa näyttäisi olevan isompia kuin toiset. Valitettavasti en löytänyt "mystery-kuvaa", joka paljastaisi edes vähän mitä on odotettavissa. Mutta minulla on sellainen aavistus, että kuvassa esiintyy merenneito :) Tässä linkki:

 Passione Ricamo Mystery-yhteispistely

sunnuntai 19. toukokuuta 2013

QS Theatre of the Absurd

It has been the lousiest week in months considering my stitching (and I'm late too with my update). I have actually only four progress pictures, and the difference between before and after pics won't blow your mind, haha :D But well, life is...great.

Tämä on ollut surkein viikko kuukausiin, mitä tulee minun pistelyihini (ja olen myöhässä myös postaukseni kanssa). Minulla on ainoastaan neljä kuvaa edistymisestä eikä ero ennen ja jälkeen kuvilla varmastikaan ole järisyttävä, haha! :D Mutta elämä on...hienoa.


And before and after pics:

Ja ennen ja jälkeen kuvat:

 

My tag of the week comes from Einstein. Sometimes you get so lost in your thoughts and so called problems, that you forget the most important thing. It has taken million years of evolution in order that you can be here. Or if you're a religious person and don't agree with the evolution theory, it still means that all your ancestors had to survive and actually had to be capable of reproduce. Pretty amazing thought, isn't it? :)

Viikon sitaatti tulee tällä kertaa Einsteinilta. Joskus sitä hukkuu niin omiin ajatuksiinsa ja ns. ongelmiinsa, että unohtaa kaikista tärkeimmän asian. Jotta sinä voisit olla täällä olemassa, se on vaatinut miljoonien vuosien evoluution kehityksen. Tai jos olet uskonnollinen ihminen, etkä usko evoluutio-teoriaan, se silti tarkoittaa että kaikkien esi-isiesi on täytynyt selvitä ja itseasiassa olla kyvykäs jatkamaan sukua. Aika ihmeellinen ajatus, vai mitä? :)


lauantai 11. toukokuuta 2013

QS Theatre of the Absurd

Sorry my update is a bit late, but it's been really busy week. I've been stitching QS Theatre and here's my daily progress:

Anteeksi, että päivitys on vähän myöhässä, mutta viime viikko on ollut tosi kiireinen. Olen pistellyt QS Theatre-mallia ja tässä päivittäinen edistymiseni:


And here are before and after pics of the whole thing:

Ja tässä ennen ja jälkeen kuvat koko pistelystä: I don't know, if anyone else has the same issue, but when it comes to needles, they don't last long in my hands. I'm not sure either is it the way I stitch (could be a tension, the way I handle a needle, fabric count - thread amount combination, etc.) or if I really have some sort of "acid hands". Anyway, I prefer gold plated needles as they last longer than normal ones. But still, the gold worns out after a forthnight or so. And here's my tag of the week: Busy Lizzie Crafts. The needles are so cheap that once the gold is gone and the needle isn't sliding as smoothly as before, I bin it and take another one :)

En tiedä, onko kellään toisella samanlaista ongelmaa, mutta mitä neuloihin tulee, ne eivät minun käsissäni kestä kauaa. En ole varma, johtuuko se tavastani pistellä (langan kireydestä, tapa jolla käsittelen neulaa, kankaan tiheys - langan säikeiden määrä-yhdistelmä, yms.) vaikka onko minulla jollain tavalla "happosemmat kädet". Joka tapauksessa, pidän enemmän kultapäällysteisistä neuloista, koska ne kestävät kauemmin kuin ns. tavalliset. Mutta silti kulta yleensä kuluu pois parin viikon pistelyn jälkeen. Joten tässä vinkkini tälle viikolle: Busy Lizzie Crafts. Neulat ovat niin halpoja, että kun kulta on hävinnyt eikä neula liu'u enää yhtä hyvin, heitän sen pois ja otan uuden käyttöön :)

perjantai 3. toukokuuta 2013

Passione Ricamo Mystery SAL


I've been stitching PR Mystery sal for the past week, and here's my daily progress:

Olen pistellyt PR Mystery-yhteispistelyä menneen viikon ajan ja tässä päivittäinen edistymiseni:


I had to move the Q-snaps, so that's why it's looking like I would've done lots of frogging for the last couple of pictures. But I haven't, thankfully  :)

Minun piti siirtää ompelukehystä, joten siksi pari viimeistä kuvaa näyttävät siltä kuin olisin joutunut purkamaan jo kerran ommeltua. Mutta onneksi en siis ole joutunut :)

Here's before and after of the full size:

Tässä koko pistelyn ennen ja jälkeen kuvat:


 

Well, it's a spring in the northern part of world and what does it usually mean? Spring cleaning! I didn't have much time to stitch during last week due cleaning windows, organizing cupboards and wardrobes, dusting and other "fascinating" stuff. So my tag of the week is this Garfield, I felt exactly the same every now and then. Hopefully I'll have more time to stitch next week!

Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla kun on nyt kevät, niin sehän tietenkin tarkoittaa kevätsiivousta! Enpä saanut kauheasti pistelyaikaa menneellä viikolla, sillä aikani meni ikkunanpesuun, kaappien (ja varsinkin vaatekaappien) organisointiin, pölyjen pyyhintään ja muuhun "kiehtovaan". Joten tämän viikon lausahdus tulee Karviselta, jonka tuntemuksen jaoin useaan otteeseen.


Have a great weekend and see you next week! :)

Vietä hauska viikonloppu ja nähdään ensi viikolla! :)

perjantai 26. huhtikuuta 2013

SHH Now

I've been pondering about this blog a lot lately. There are a few things I'd like to do differently but haven't made up my mind yet how to do them. And another big decision was, that this blog will move in future. But in a meanwhile there'll be some slight changes, like this collage. There are my progress day by day.

Olen pohtinut paljon tämän blogin kohtaloa viime aikoina. Muutamaa juttua en ole saanut toimimaan niin kuin haluaisin, mutta en ole vielä päättänyt miten ne tekisin. Toinen isompi päätös oli, että blogi muuttaa tulevaisuudessa. Sitä odotellessa täällä tulee näkymään pienempiä muutoksia, joista ensimmäinen on tämä kuvakollaasi. Tässä siis edistymiseni päivä päivältä.

SHH Now

I have a great camera, but there's one thing that I cannot handle, yet. And it is those rainy, gloomy days when I have to use an artificial light. And as you can see, it really has an effect to the quality of a pic.

Here are before and after pics of the full size:

Minulla on hyvä kamera, mutta on eräs asia jota en osaa "korjata", vielä. Ja se on siis sää, kun on tarpeeksi sateista ja harmaata, ei jää muuta vaihtoehtoa kuin käyttää keinovaloa, ja senhän kuvanlaadussa huomaa.

Tässä ennen ja jälkeen kuvat koko työstä:

 

I thought it would be nice to share with you something that has been on my mind during the past week. Sometimes it can be stitchy related, and sometimes it's not. A tag of the week is a great song by Eva&Manu, Feet in the Water.

Ajattelin, että olisi hauskaa jakaa joka viikko jotakin, joka on pyörinyt mielessäni menneellä viikolla. Joskus se voi olla pistelyyn liittyvää, joskus ei. Tällä viikolla huomion saa Evan ja Manun hieno laulu, Feet in the Water.Have a great weekend and see you next week :)

Vietä hauska viikonloppu ja nähdään ensi viikolla :)