perjantai 27. joulukuuta 2013

SHH Now

Here's the 12th page finished:

Tässä kahdestoista sivu valmiina:


There was lots of confetti, that's probably why the page felt like endless. Only 6 pages to go, and three of them are partials, yay! I'm going to try finish the third page of QS Theatre of the Absurd within the last few days of 2013, but let's see how it goes... There's quite much confetti and I have around 1200 stitches to do.

Tässä oli paljon värinvaihtoa, siksi varmaankin tämä sivu tuntui kestävän loputtoman kauan tehdä. Enää kuusi sivua jäljellä ennen kuin malli on valmis, ja niistä kuudesta kolme on vain kokonaisia sivuja, jee! Yritän saada kolmannen sivun valmiiksi QS Theatre of the Absurd-mallista näiden muutaman päivän aikana, joita vuodesta 2013 on jäljellä, mutta saa nähdä miten käy... Siinäkin on aika paljon yksittäispistoja ja noin 1200 pistoa sivusta tekemättä.

perjantai 20. joulukuuta 2013

SHH Now & QS Theatre

I'm almost done with the 12th page, just a tiny confetti-heavy part left. I'll carry on with her until the page's finished.

Sain melkein 12.sivun valmiiksi, pieni osa jäi tekemättä (jossa riittää lukuisasti värinvaihtoa). Jatkan tämän parissa, kunnes sivu on valmis.


And a little progress on QS Theatre. Hopefully I can finish this page too before the year ends.

Ja hieman edistystä myös QS Theatre-mallissa. Toivottavasti saisin tämänkin sivun valmiiksi ennen vuodenvaihdetta.


Merry Christmas to You!

 Hyvää Joulua Sinulle!

sunnuntai 15. joulukuuta 2013

Garnet & QS Theatre

Just a quick update (which is already late, sorry!) on Garnet, I've finished the fourth page:

Vain pikainen päivitys (joka muuten on myös myöhässä, anteeksi!) Garnet-mallista, sain neljännen sivun pisteltyä:


And I've been slowly stitching the third page of QS Theatre too. Here's my progress so far:

Ja olen myös pistellyt hiljakseen kolmatta sivua QS Theatre-mallista. Tässä edistymiseni tähän asti:


I'll carry on with Theatre and SHH Now is going to have some attention too.

Jatkan Theatre-mallin kimpussa ja SHH Now saa myös jonkin verran huomiota.