maanantai 31. joulukuuta 2012

Year 2012 in stitches and 2013 resolutions (long and pic heavy post!)

Here are my finishes in 2012:

Täsaä valmiiksi saamani työt vuonna 2012:  

 the "Sorry" cat

HAED: QS Fragile Heart (SAL)

HAED: SK Ice Wind (SAL)

Flower Fairies: Sweet Pea Fairy

A Christmas Card

And here are my new starts in 2012:

Ja tässä uudet aloitukseni 2012:

HAED: Garnet (Anderson)

HAED: SK Blue Moon (SAL)

HAED: Cerridwen (retired)

Passione Ricamo Mystery (a year long SAL)
(I've actually done more than this, but don't have more recent pic.)
(Olen tehnyt itseasiassa enemmän, mutta siitä minulla ei ole vielä kuvaa.)

And here's my progress on BAPs.

Ja tässä edistymiseni jättitöissä.

HAED: SHH Now (full size)


HAED: QS A Bunch of Love

HAED: Memaid (Marchetti)

HAED: Diamond (Anderson)

HAED: Sunrise (Anderson)

Though I'm pleased with what I've done, I'm kind of disappointed that some of my wip's (Wrath, Evolutionistic and I See the Light) didn't get my attention at all in the whole year. So my first resolution for 2013 is that, everything must be touched at least once a year. It probably means that I need to limit my new starts too. So I'll be starting the new SAL piece on HAED BB in January (see the pic below, it's called QS Theatre of the Absurd), and will allow to myself one new HAED and one non-HAED start next year, if I'll decide so.

Vaikka olen tyytyväinen siihen, mitä olen saanut aikaiseksi, silti olen hieman pettynyt, että jotkin työt jäivät kokonaan syrjään (Wrath, Evolutionistic ja I See the Light), enkä pistellyt niitä tänä vuonna lainkaan. Siitä syntyykin ensimmäinen lupaukseni ensi vuodelle, eli haluan pistellä jokaista työtäni vuoden aikana. Se varmaankin siis meinaa, että minun pitää rajoittaa myös uusien töiden aloittamista. Joten aloitan tammikuussa HAED-keskustelufoorumin yhteispistelyn (katso kuvaa alla, nimi on QS Theatre of the Absurd), sekä annan itselleni luvan aloittaa yhden HAED-työn sekä jonkin toisen työn ensi vuonna, jos niin haluan.


My other resolutions for 2013 will be...
- finish at least 2½ pages of QS Theatre of the Absurd so I'll be qualified for the rest of the charts
- finish one HAED (haven't decided yet which one to focus on next year)
- finish PR Mystery SAL
- participate in YOTA (if you haven't heard of it before, click the link), and my first YOTA-piece will be QS  Bunch of Love (which I'll be stitching monthly)

Muut lupaukseni vuodelle 2013 ovat...
- pistellä ainakin 2½ sivua QS Theatre of the Absurd-mallia, jotta saisin vuoden lopussa muutkin mallit
- saada yksi HAED-työ valmiiksi (en ole vielä päättänyt, mihin töistä keskityn ensi vuonna)
- saada PR Mystery-yhteispistely valmiiksi
- ottaa osaa YOTA-tempaukseen (jos et ole vielä kuullut siitä, klikkaa linkkiä), ja ensimmäinen YOTA-työni tulee olemaan QS Bunch of Love (jota pistelen kuukausittain)

I want to thank you all my followers for the support and all of your comments, they are highly appreciated! You've been cheering me up, especially when I've had the feeling the progress has been really slow or even unnoticiable. Happy New Year, may the year 2013 be full of hope, love and stitching! :)

Haluan kiittää kaikkia lukijoitani tuesta ja kaikista kommenteista, arvostan niitä suuresti! Välillä töiden edistyminen on itsestäni tuntunut hitaalta ja lähes huomaamattomalta, joten kommentit ovat todella kannustaneet jatkamaan siitä huolimatta. Hyvää Uutta Vuotta, olkoon vuosi 2013 täynnä toivoa, välittämistä ja pistelyä! :)

lauantai 29. joulukuuta 2012

Sunrise

Yay, I made it! Here's the second page of Sunrise (sorry the quality of the pic):

Jippii, tein sen! Tässä toinen sivu Sunrise-mallista (pahoitteluni kuvanlaadusta):
And now I've actually reached all my yearly goals on HAED BB. I'll concentrate on PR Mystery SAL and try to do as much as I can before the next page comes (which is 1st Jan).

Ja nyt olen itseasiassa saavuttanut kaikki koko vuoden tavoitteeni HAED-keskustelufoorumilla. Keskityn nyt PR Mystery-yhteispistelyyn ja yritän saada kuudetta sivua pisteltyä niin paljon kuin mahdollista ennen seuraavan sivun julkaisua (joka on tammikuun ensimmäinen päivä).

torstai 13. joulukuuta 2012

Diamond


Here's the first row of Diamond finished (the pic is a little bit yellowish due the artificial light)!

Sain ensimmäisen sivurivin valmiiksi Diamond-mallista (otin kuvan sähkölampun valossa, joten kuva on hieman kellertävä)!One of my WIPocalypse and a yearly goal in HAED BB is also completed, and I'm trying my best to complete the last one (one page of Sunrise). It is obvious that I cannot make my half year goals in HAED BB, as I started something (a christmas card) before I've finished a wip. And of course two pages of Garnet in just over two weeks isn't going to happen. But hopefully I can finish the second page of Sunrise before the year ends. I'm stitching the sixth page of PR Mystery SAL along with it.

Yksi WIPocalypse ja HAED BB:n vuoden tavoitteistani on nyt saavutettu ja yritän saada viimeisen koko vuoden tavoitteistani pisteltyä vielä tämän vuoden aikana (sehän oli yksi sivu Sunrise-mallista). On selvää, etten pysty tavoittamaan puolen vuoden tavoitteitani HAED BB:lla, koska aloitin uuden työn (joulukortin) ennen kuin olin saanut jotakin vanhaa valmiiksi, sekä kaksi sivua Garnet-mallista vajaassa kolmessa viikossa on mahdottomuus. Mutta ehkäpä saan toisen sivun Sunrise-mallista valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Pistelen myös kuudetta sivua PR Mystery SAL:ista samaan aikaan sen kanssa.

tiistai 11. joulukuuta 2012

A Christmas Card

Here's a little finish, which I started a couple of weeks ago:

Tässä pieni työ, jonka sain valmiiksi (aloitin pari viikkoa sitten):


It'll be a christmas card, when I'll get to it. But I'm usually such bad when it comes to finishing things, they tend to be buried in my stitchy drawer... And yes, I know I failed with one of my WIPocalypse goals as I started something before I finished a wip. But this was a must stitch, a friend of mine has been in a hospital for months. She's been like a grandma for me since I was a kid, so I wanted to stitch something just for her for Christmas. This was a kit and I cannot recall which catalogue or magazine it has come with.

Tästä tulee joulukortti, kunhan pääsen siihen asti. Mutta olen yleensä aika huono viimeistelemään näitä valmiiksi saatuja juttuja, nämä tuppaavat usein jäämään vain laatikon pohjalle... Ja tiedän, että tämän myötä epäonnistuin eräässä WIPocalypse-tavoitteessani, aloitin uuden työn ennen kuin sain edellistä keskeneräistä valmiiksi. Mutta tämä oli sellainen pakko tehdä-juttu, ystäväni on ollut sairaalassa nyt jo kuukausia. Hän on ollut minulle aina ikään kuin "varamummi", joten halusin pistellä jotain vain hänelle jouluksi. Tämä oli valmis pakkaus, mutta en nyt millään saa päähäni minkä kuvaston tai lehden mukana on tullut.

lauantai 24. marraskuuta 2012

SK Blue Moon

Instead of I See the Light, I decided to stitch SK Blue Moon. I needed one more picture to HAED BB, so I'd be entitled to the rest of the SAL pieces. And I managed to do quite a lot in a few days, so here are before and after pics:

Päätinkin pistellä SK Blue Moon-mallia I See the Light-mallin sijasta, koska tarvitsin vielä yhden kuvan HAED-keskustelufoorumille ollakseni oikeutettu muihin yhteispistelymalleihin. Sainkin ihan kivasti aikaan muutamassa päivässä, joten tässä ennen ja jälkeen kuvat:The after pic was taken in an artificial light, so it's a little bit yellowish. I'm trying to put some stitches in to I See the Light, before the sixth part of Passione Ricamo Mystery SAL will be released.

Jälkimmäinen kuva on otettu sähkölampun valossa, joten siitä johtuu keltaisuus. Yritän nyt pistellä jonkin verran I See the Light-mallia ennen kuin kuudes osa Passione Ricamo Mystery SAL:ista julkaistaan.

perjantai 9. marraskuuta 2012

QS A Bunch of Love

I've been stitching this every now and then for a couple of weeks, and here's my progress so far. I decided to put before and after pics so you can actually see a difference, lol:

Olen pistellyt tätä silloin tällöin parin viikon ajan ja tässä edistymiseni. Ajattelin laittaa ennen ja jälkeen kuvat, jotta eron edelliseen voisi edes nähdä:Now I'm back to Diamond, and will put some stitches in to I See the Light too.

Nyt palaan takaisin Diamond-mallin pariin ja ajattelin kaivaa esiin myös I See the Light-mallin, jota pistelen taas silloin tällöin.

keskiviikko 7. marraskuuta 2012

Passione Ricamo Mystery SAL (part 5)

This was really quick part to stitch, so here's the fifth page (Sorry the pic isn't great due the artificial light. Winter is here, so days are pretty gloomy.):

Tämä oli tosi nopea osa pistellä, joten tässä viides sivu (Kuva ei ole paras mahdollinen sähkövalosta johtuen, mutta talvipäivät nyt ovat mitä ovat.):I'm guessing it's her hair what you can see emerging, and a tiny part of her dress underneath it. Cannot wait till December and a new part! :) Next update will be on QS A Bunch of Love, which I've been making a slow progress for a past couple of weeks.

Arvailen, että se on tytön hiusta, jonka alun voi nähdä, sekä hiven mekkoa joka pilkästää hiusten alta. En malta odottaa joulukuuta ja uutta osaa pisteltäväksi! :) Seuraava postaus tulee QS A Bunch of Love-mallista, jota olen pistellyt aina silloin tällöin, joten hidasta edistystä on tapahtunut.

keskiviikko 31. lokakuuta 2012

Mermaid

I've finished the third page:

Sain kolmannen sivun valmiiksi:


You can see the start of the dome in the lower right hand corner. I'm itching to carry on with this, but I'll move on to Diamond, and try to finish the first row (pages 5 and 6). The fifth part of PR Mystery SAL will be released at tomorrow, so I'll be stitching it along with Diamond.

Oikeassa alakulmassa näkyy kupolin alku. Tekisi niin mieli jatkaa tämän parissa, mutta sen sijaan kaivan Diamond:in esiin ja yritän saada ensimmäisen rivin valmiiksi (sivut 5 ja 6). Viides osa PR Mystery SAL:ista julkaistaan huomenna, joten pistelen sitä työtä samaan aikaan Diamond:in kanssa.

lauantai 20. lokakuuta 2012

Passione Ricamo Mystery SAL (part 4)

Here's the top row finished:

Tässä ylin rivi valmiina:


The fifth part will be released in November, so in the meantime I'll be stitching Mermaid and QS A Bunch of Love.

Viides osa julkistetaan marraskuussa, joten tällä välin pistelen Mermaid- ja A Bunch of Love-mallia.

sunnuntai 14. lokakuuta 2012

SK Blue Moon

I've been stitching her a few days, and wanted to share my progress pictures:

Olen pistellyt tätä muutaman päivän ajan ja halusin näyttää edistymiseni:


The confetti is unbelievable, I really need a break from it now. The next update will be on Passione Ricamo Mystery SAL, I've almost finished the fourth part of it. I've put Mermaid in the Q-snaps, hopefully the third page won't take me too long.

Tämän pistely on todella haastavaa, värinvaihto on jatkuvaa 2-3 piston jälkeen, joten todellakin tarvitsen tästä nyt taukoa. Seuraava päivitys tulee olemaan Passione Ricamo Mystery-työstä, olen saanut melkein neljännen osan valmiiksi. Olen kaivanut myös Mermaid-työn esille, toivottavasti kolmas sivu ei vie kauaa pistellä.

lauantai 6. lokakuuta 2012

Garnet

Finally, the page number three! :)

Viimeinkin sain kolmannen sivun valmiiksi! :)I'll take a short break from this, the third page felt like endless. Next I'll concentrate on PR Mystery SAL, the fourth part was released a few days ago. SK Blue Moon is calling to me, so I'll probably give her some attention too.

Otan hieman taukoa tämän kanssa, koska kolmas sivu tuntui aika loputtomalta. Seuraavaksi keskityn PR Mystery-yhteispistelyyn, neljäs osa julkistettiin muutama päivää sitten. Pistelen samalla varmaankin myös SK Blue Moon-mallia.

perjantai 28. syyskuuta 2012

Passione Ricamo Mystery SAL

Well, I've finished the third page just in time:

Sain kuin sainkin kolmannen sivun Mystery-työstä valmiiksi ennen kuun vaihdetta:


Don't mind the wrinkles from the Q-snaps. And the colors are a bit off, I had to use the flash. The next update will be on Garnet, I promise! :)

Älä välitä ompelukehyksestä tulleista rypyistä. Väritkään eivät ole aivan kohdillaan salaman takia. Seuraava postaus on Garnet-työstä, lupaan sen! :)

sunnuntai 16. syyskuuta 2012

Passione Ricamo Mystery SAL

Gosh, how time flies! I haven't finished the third page of Garnet yet, I'm about half-way through it. I might need to reconsider my goals for the rest of the year, I won't probably be able to achieve them all (if I'd like to keep up with PR Mystery SAL). But here's my start on the sal (after 2½ pages):

Vitsit, miten aika lentää! En ole vieläkään saanut kolmatta sivua Garnet:ista valmiiksi, mutta olen puolessa välissä sivua tällä hetkellä. Minun tarvitsee varmaankin harkita uudelleen tavoitteitani loppuvuodelle, en varmaankaan saavuta niitä kaikkia (jos siis tahdon pysyä muiden tahdissa PR Mystery yhteispistelyssä). Mutta tässä ensimmäiset 2½ sivua:


Don't mind the wrinkles from the Q-snaps :) I'll attach the beads later, when I'm done with the stitching parts.

Älä välitä rypyistä, jotka on tulleet ompelukehyksestä :) Lisään helmet vasta viimeisenä, kunhan kaikki osat on pistelty ensin.

sunnuntai 19. elokuuta 2012

Sweet Pea Fairy finished and a WIPocalypse post (August)

Sorry I've been so absent, life's been quite hectic lately and it has an influence to my stitching time. But finally I can present my latest finish, Flower Fairies: Sweet Pea Fairy.

Anteeksi että täällä blogissa on ollut näin hiljaiseloa viime ajat, muu elämä tuntuu tällä hetkellä hyvin kiireiseltä, jolla tietenkin on vaikutus myös pistelyaikaanikin. Mutta viimeinkin voin ylpeänä esitellä Flower Fairies-sarjan Sweet Pea Fairy:n valmiina.


I'm sooo glad, I can kick this one out of my WIP pile! I've actually made a start of Passione Ricamo Mystery SAL, and must say I'm loving every minute of it :) My HAED's have been sadly neglected lately, but I'll get back to them after I've catched up with the SAL. Here's my only WIPocalypse-update from August, the start of the third page of Garnet:

Olen kyllä niiiin iloinen, että saan nyt unohtaa tämän työn kokonaan ja keskittyä muihin pistelyihini. Itseasiassa aloitin jo Passione Ricamo Mystery-työn, ja täytyy sanoa että sitä on aivan ihana tehdä! :) HAED-työni ovat olleet aika sivuosassa viime aikoina, mutta palaan niiden pariin kunhan olen saanut muut tuossa PR yhteispistelyssä kiinni. Tässä kuitenkin ainoa WIPocalypse-päivitykseni elokuulta, Garnet:in kolmannen sivun aloitus:


I've decided to take a leap of faith and requested Intermission (by Bec Winnel) as a mini. I wasn't quite happy with the full size mock-up on the HAED site. And couldn't see myself stitching something with over 40 pages when I cannot be sure I'd be pleased with the result. But now I'm glad I did it, the mini mock-up is perfect. I'll be restarting it in some point future, probably when I'm on the home stretch with SHH Now.

Päätin ottaa riskin ja tilata Intermission-mallin (HAED-malli, Bec Winnel:in käsialaa) mini-malliksi. En ollut tyytyväinen ison työn ns. pistelymalliin (joka siis näyttää työn graafisesti "pisteltynä") HAED-sivulla. Enkä voinut nähdä itseäni pistelemässä jotakin työtä yli 40 sivua, jos en voisi olla varma lopputuloksesta. Mutta nyt olen tosi iloinen, että tein sen tilauksen, koska minin "pistelymalli" on täydellinen. Joten tulen aloittamaan mini-version tästä työstä, todennäköisesti siinä vaiheessa kun olen loppusuoralla SHH Now-mallissa.

torstai 19. heinäkuuta 2012

WIPocalypse (July), SHH Now and Sweet Pea Fairy

Sorry for the late Wipocalypse post, but I wanted to wait until I've finished the ninth and tenth page of SHH Now. So here she is (sorry for the wrinkles):

Tämä Wipocalypse-postaus tulee tosi myöhään, mutta halusin odottaa että saisin yhdeksännen ja kymmenennen sivun SHH Now-mallista valmiiksi. Joten, tässäpä tämä (älä välitä rypyistä):I've been thinking of starting a rotation and this would be one of the focus pieces. I haven't decided anything yet, but I'm starting to see the light at the end of the tunnel, I'll probably finish her some day. I've stitched around 65% and there are 5 full pages and 3 partial pages left. But I'm still pondering what would be the best option, although I probably should try something and tweak it if I'm not comfortable with it. But my next HAED in progress will be Garnet and I'll finish the third page next.

Olen ajatellut aloittaa jonkinlaista organisoitua pistelysysteemiä ja tämä olisi yksi niistä töistä, joihin keskittyisin muita enemmän. En ole päättänyt vielä mitään, mutta alan pikku hiljaa nähdä valoa tunnelin päässä, ehkä saan tämän joskus valmiiksikin asti. Olen siis pistellyt noin 65% tästä, jäljellä on 5 kokonaista sivua sekä 3 osasivua. Mutta mietiskelen vielä että mikä olisi se paras vaihtoehto, vaikka kaipa se pitäisi vain yrittää jotakin ja muuttaa sitten jos en jostain osa-alueesta pidä. Seuraavaksi keskityn kuitenkin Garnet-malliin ja pistelen kolmannen sivun siitä.

Here's my progress (before and after pics) on Sweet Pea Fairy, I've done probably 2/3 of it now. I'm hoping to finish it during August, so I could start Passione Ricamo Mystery SAL (yes, I couldn't resist her, and I'm really pleased with it now, as I've seen how beautifully she stitches up).


Tässä edistymiseni (ennen ja jälkeen kuvat) Sweet Pea Fairy-mallista, olen nyt tehnyt noin 2/3 siitä. Toivon saavani tämän valmiiksi elokuun aikana, jotta voisin aloittaa Passione Ricamo Mystery-yhteispistelyn (en voinut vastustaa sitä, eikä näin jälkeen päin kaduta tippaakaan kun olen nähnyt kuinka kaunis ensimmäinen osa on pisteltynä).

tiistai 26. kesäkuuta 2012

SHH Now and Sweet Pea Fairy

Here's a glimpse from the ninth page of SHH Now:

 Tässä pilkahdus yhdeksännen sivun edistymisestä SHH Now-mallista:I won't remove the Q-snaps until I've finished the ninth and tenth page (which is the page below, her arm) and then I'll take a full size picture of my progress so far.

En poista ompelukehyksiä ennen kuin olen saanut yhdeksännen ja kymmenennen sivun (jolla tarkoitan siis sivua suoraan alapuolella, käsivartta) valmiiksi. Sitten otan kuvan koko tähän astisesta pistelystäni.

I just promised to myself I wouldn't start anything new until something is finished first, and I've already regretted that promise! I'm really tempted to join the Passione Ricamo Fairy Mystery SAL (click to the web site), but I'll need the finish first! So my only chance is to get Sweet Pea Fairy finished, which is the closest to be done. So here's my progress so far, I'm almost half way through it all. Garnet will be on hold for awhile, until I've finished this or the couple of pages of SHH Now.


Lupasin juuri itselleni, etten aloittaisi mitään uutta ennen kuin jokin vanha on saatu valmiiksi, ja johan olen ehtinyt sitä jo katumaan! Minua houkuttaisi osallistua Passione Ricamo Fairy Mystery SAL (klikkaa nettisivuille), mutta ensin tarvitsisi saada jokin valmiiksi! Joten ajattelin pistellä Sweet Pea Fairyn valmiiksi, joka on kaikista lähimpänä valmistumista. Tässä edistymiseni tähän asti, olen lähes puolessa välissä. Garnet on tauolla siihen asti, että saan joko tämän tai SHH Now-mallista ne pari sivua valmiiksi.

sunnuntai 10. kesäkuuta 2012

Garnet and WIPocalypse (June)

Here's a progress pic of Garnet from the page 2:


Tässä kuva edistymisestäni Garnetin toisella sivulla:


I will probably finish the second page next week (which means I've stitched the page in 5+ weeks) and will carry on to the page three. I've also added Garnet to my WIPocalypse goals. I'm trying to finish at least 5 pages before the year ends and it is doable with this rate I'm stitching her now. My second goal addition is a tough one. No more new starts this year, unless I finish some of my WIP's first (which isn't likely going to happen). But we'll see how it goes, at least I have enough WIP's to keep me busy! :D


Todennäköisesti saan tämän sivun valmiiksi ensi viikolla (mikä tarkoittaa, että tämän toisen sivun pistely vei reilu viisi viikkoa) ja jatkan pistelyä suoraan kolmannelle sivulle. Olen lisännyt tämän työn myös WIPocalypse-tavoitteisiini. Haluan saada vähintään viisi sivua valmiiksi ennen vuoden loppua ja se on mahdollista tällä pistelyvauhdilla, jolla nyt tätä työtä pistelen. Toinen lisäys tavoitelistaani onkin haastava; ei uusia aloituksia jollen saa jotakin työn alla olevaa ensin valmiiksi (jota ei todennäköisesti tule tapahtumaan). Mutta saa nähdä miten käy, ainakin minulla on tarpeeksi keskeneräisiä tällä hetkellä pitämään kiireisenä! :D


The only WIPocalypse goal I worked on the past month was this SK Ice Wind, which I managed to finish.

Ainoa WIPocalypse-tavoite, jota pistelin kuluneen kuukauden aikana, oli tämä Ice Wind-malli jonka sain valmiiksi.

perjantai 1. kesäkuuta 2012

Sweet Pea Fairy

I've stitched this for the last few days, and here are before and after pics:

Pistelin tätä muutaman päivän, joten tässä on ennen ja jälkeen kuvat:

Now I've stitched about 1/3 of this and remembered how much I dislike backstitching. So I'm glad that this is going to on hold again and it's time to get back to HAED's! :)

Nyt olen pistellyt noin kolmasosan tästä ja muistui hyvin mieleen, kuinka paljon inhoan jälkipistoja. Joten olen iloinen, että tämä menee taas tauolle ja on aika pistellä HAED-malleja! :)

lauantai 26. toukokuuta 2012

SK Ice Wind finished and Garnet's progress

Yay, my second HAED finish!

Jippii, toinen HAED-mallini on valmis!


I don't like the colour of her throat, it's far too dark all the way down. But I'll leave it, this was a freebie and I won't bother to make colour changes by my own. But here's a progress picture of Garnet from the page 2 after a couple of weeks of stitching (I've been neglecting this for a few days because I wanted to finish Ice Wind more quickly).


En tykkää tuosta kaulan värityksestä, se on aivan liian tumma . Mutta jätän sen näin, koska tämä oli ilmaismalli, enkä viitsi vaivautua pähkäilemään värin vaihdoksia omin nokkineni. Mutta tässä vielä kuva edistymisestäni Garnet:in toisella sivulla parin viikon pistelyn jälkeen (olen laiminlyönyt tätä muutaman päivän ajan, koska halusin saada Ice Wind:in nopeammin valmiiksi).


maanantai 7. toukokuuta 2012

SK Blue Moon and WIPocalypse (May) 2012

Here are some progress pictures of SK Blue Moon:

Tässä valokuvia Blue Moon:in edistymisestä:

After six days on and off stitching.
Kuuden päivän ajoittaisen pistelyn jälkeen.

After twelve days of stitching.
Kahdentoista päivän pistelyn jälkeen.

After two weeks of stitching (as of today).
Kahden viikon pistelyn jälkeen (eli kuva tältä päivältä).

She looks pretty creepy right now, without eyes and mouth. But I'm off to a good start, I found the rhythm of confetti and it doesn't seem so insane anymore. She has define the word of confetti again, QS A Bunch of Love seems pretty easy after this :) I've done over 1/3 of the first page and she'll be on hold until at the end of June. My next plan is to finish SK Ice Wind during May. Which leads to my WIPocalypse progress. Unfortunately it is none, I haven't stitched any of my goals during last month. Luckily there are many months left :)

Leidi näyttää aika kammottavalta tällä hetkellä ilman silmiä ja suuta. Mutta sain kuin sainkin jotain järkeä (lopulta) tähän jatkuvaan värin vaihtoon ja yksittäispistoihin. Pääsin siis sillä tavalla tähän työhön jotenkin "sisälle". Mutta tämä on kyllä määritellyt uudestaan vaikeustason vaativimman työn merkityksen, QS A Bunch of Love vaikuttaa tämän jälkeen melko helpolta :) Tein nyt 1/3 ensimmäisestä sivusta, ja tämä työ on tauolla kesäkuun loppuun asti. Seuraavaksi ajattelin pistellä SK Ice Wind:in loppuun, josta päästäänkin tavoitteideni edistymiseen kuluneen kuukauden aikana. Se on pyöreä nolla, en pistellyt lainkaan yhtäkään tavoitteistani. Onneksi vuotta on vielä jäljellä vaikka kuinka paljon :)