torstai 29. joulukuuta 2011

The year 2011 in stitches

Here are my before and after pics of the year 2011, so you can see the progress I've made. These were my three finishes:

Tässä ennen ja jälkeen kuvat tämän vuoden edistymisestä. Tässä kolme valmiiksi saamaani työtä:

Kappie Originals: Life Before Coffee

Janlynn Corporation: Glamour Puss


Mirabilia: Titania

These were new starts, so there aren't before pics:

Tässä tänä vuonna aloittamani työt, joten ennen kuvia ei tietenkään ole:

HAED: QS Fragile Heart (2011 SAL)

HAED: SK Ice Wind 1 (2011 SAL)

HAED: Mermaid (Marchetti)

HAED: Evolutionistic

Flower Fairies: The Sweet Pea Fairy

Jeanette Crews Designs: Sorry, My Mind Will Be Closed Today

HAED: Sunrise

Here are my progress on WIP's which I started 2010.

Tässä edistymiseni töissä, jotka aloitin v.2010.

HAED: SHH Now

HAED: QS A Bunch of Love

HAED: Intermission

HAED: Diamond (birthstone -Anderson)

Shinysun's Cross Stitching: I See the Light

HAED: Wrath

maanantai 26. joulukuuta 2011

Ice Wind SK

Here's a quick update after page two (excuse the Q-snap wrinkles):

Tässä pikainen päivitys toisen sivun jälkeen (älä välitä kehyksistä tulleista painaumista):


I'll continue stitching on her for another page, there are only two pages left until she's finished.

Jatkan tämän työn pistelyä vielä uuden sivun verran, enää kaksi sivua jäljellä ja sitten tämä työ on valmis.

torstai 22. joulukuuta 2011

WIPocalypse and plans for 2012

First of all, thank you for your congratulations :) And here's something I want to show you...I got a wonderful gift from Alicia! (I don't know how I can resist starting it right away...!)

Ensiksi, kiitos kaikille lämpimästi onnitteluistanne :) Ja tässä jotain mitä haluan näyttää teille...sain ihanan lahjan Alicialta! (En tiedä, miten voin vastustaa kiusausta aloittaa se saman tien...!)

Innocence (Galbreth -retired)

I've signed up for a WIPocalypse, so here are my goals for year 2012 (you can see them easily from the side bar). If I can reach all of my stitching goals at some point of the year, I'll set some new. But because my stitching time could be dramatically limited next year, I won't make any big promises.

1. finish QS Fragile Heart (2011 SAL piece)
2. finish SK Ice Wind 1 (2011 SAL piece)
3. 1 page of Diamond (total 7/42 pages)
4. 1 page of Sunrise (total 2/42 pages)
5. 1 page of SHH Now (total 9/18 pages)

Olen ilmoittautunut WIPocalypse-tempaukseen, joten listaan tähän alle tavoitteeni vuodelle 2012 (näet ne myös helposti sivupalkista). Jos saavutan ne jossain vaiheessa vuotta, asetan uusia sitä mukaa. Mutta koska en voi tietää kuinka paljon pistelyaikaa ensi vuodelle jää, asetan aika helppoja tavoitteita.

1. saada QS Fragile Heart valmiiksi (2011 SAL työ)

2. saada SK Ice Wind 1 valmiiksi (2011 SAL työ)

3. 1 sivu Diamond:ista (yhteensä 7/42 sivua)

4. 1 sivu Sunrise:sta (yhteensä 2/42 sivua)

5. 1 sivu SHH Now:sta (yhteensä 9/18 sivua)


I'll probably have a couple of new starts in next year. One of them will be SK Blue Moon, which is 2012 SAL piece in HAED BB. Here's what she looks like:

Aloitan varmaankin pari uutta projektia ensi vuonna. Yksi tulee olemaan SK Blue Moon, joka on 2012 SAL työ HAED BB:lla. Ja tässä kuva:

SK Blue Moon (Ravenscroft)

I haven't quite decided what else I'd like to start. First I'll try to finish something, before I start something new. I love rotation and never could return just one at a time-stitcher. But as I've probably said before, I'm more a process stitcher than a product stitcher. I eventually need to finish everything what I've started, but I don't care how long it takes. I'll be back before New Year's Eve if I can finish the page I'm stitching at the moment or a post about the year 2011 in stitches. Merry Christmast to all my readers! :)

En tiedä vielä, mitä muuta haluaisin aloittaa. Mutta yritän saada ensin jotakin valmiiksi, ennen kuin lisään mitään uutta tähän kasvavaan keskeneräisten joukkooni. Rakastan sitä, että voin vaihdella töitä sen mukaan mitä haluan milloinkin pistellä, enkä voisi enää palata yksi työ kerrallaan-pistelijäksi. Mutta kuten olen varmaankin ennen todennut, pidän enemmän pistelyprosessista kuin tuijottaisin valmistumista tai sitä kuinka kauan se kestää. Haluan saada valmiiksi kaikki työt, jotka aloitan, mutta en pidä kirjaa siitä kuinka kauan se kestää. Palaan vielä ennen vuoden vaihdetta, jos saan tällä hetkellä pistelemäni sivun valmiiksi tai sitten postauksella 2011 vuoden pistoista. Hauskaa joulua kaikille lukijoilleni! :)

maanantai 19. joulukuuta 2011

Diamond

Here she is after the sixth page:

Tässä kuudes sivu:


Next I'll concentrate on SK Ice Wind. But, for now on my stitching time will be very limited as we had a new arrival at 16th December:

Seuraavaksi keskityn SK Ice Wind:iin. Mutta tästä lähtien pistelyaikani tulee olemaan erittäin rajoitettua uuden tulokkaan myötä (poika syntyi 16.joulukuuta):


And here he is with his very proud big sisters:

Ja tässä ylpeät isosiskot pikkuisen kanssa:

maanantai 5. joulukuuta 2011

Wrath

Here she is after the fourt page (which was pretty confetti heavy!):

Tässä päivitys neljännen sivun jälkeen (joka sisälsi paljon yksittäispistoja):


The pic is a little bit blurry, but it is the best I can get at the moment. Next I'll stitch Diamond, but I won't make any promises of quick updates. We're going to have a baby in December, so I'll stitch what I can and when I can. But there'll be a post of goals for next year before the year ends and a some kind of summary of the year 2011.

P.S. I couldn't resist the sale so I got four(!) charts from J.Galbreth. They were: The Morrigan Tapestry, Darkness Falls, Winter Wood and Cerridwen.

Kuva on hieman puuroinen, mutta valitettavasti paras mahdollinen jonka tällä hetkellä voin saada. Seuraavaksi pistelen Diamond:ia, mutta en lupaa enää mitään pikaisia päivityksiä. Meille on tulossa vauva nyt joulukuussa, joten pistelen silloin kun pystyn ja ehdin. Mutta postaus ensi vuoden suunnitelmista on tulossa ennen vuoden vaihdetta, samoin yhteenveto tämän vuoden aikaansaannoksista.

P.S. En voinut vastustaa alea, joten ostin neljä(!) J.Galbrethin mallia. Ne olivat The Morrigan Tapestry, Darkness Falls, Winter Wood ja Cerridwen.

tiistai 22. marraskuuta 2011

Sunrise

The first page was quick, as you can see it's really big blocks of colours (I had to use the flash, so the colours seem to be too bright) :

Eka sivu oli nopea tehdä, isoja alueita samoilla väreillä (ja piti käyttää salamaa, joka luonnollisesti vääristää värejä):


And I actually made a start of a butterfly too. Next I'll concentrate on Wrath, she has been on hold for ages.

Ja sain jopa pistellä hieman perhosen alkuakin. Seuraavaksi kaivan esille Wrath:in, siitä on jo ikuisuus kun olen sitä pistellyt.

sunnuntai 20. marraskuuta 2011

IHSW and some chart lust

Here's the before and after pics after the weekend:

Tässä ennen ja jälkeen kuvat viikonlopun jälkeen:


I finished the first page, and there's only a few rows in the second (mainly her head). Now I'll concentrate on Sunrise until I have the first page finished.

Sain ensimmäisen sivun valmiiksi, toisella sivulla ei ole paljoa jäljellä pisteltävää (lähinnä kissan pää). Nyt keskityn Sunrise-malliin siihen asti, että saan ensimmäisen sivun pisteltyä.

If you haven't noticed, Jessica Galbreth's old artwork will be retired 15th December (that doesn't include her Vintage Angel and Angel Virtuous Collections). You can find her charts here. I'll probably have to add some of her artwork to my stash. Especially this is a must have:

Jos et ole huomannut, Jessica Galbreth:in vanhat mallit poistuvat HAED:in valikoimista 15.joulukuuta (ei koske Vintage Angel tai Angel Virtuous kokoelmia). Hänen mallinsa löytyvät täältä. Joten eipä auta muu kuin lisätä joitakin hänen mallejaan loputtomaan kokoelmaani, tämä seuraava on sellainen pakko saada-malli:

The Morrigan Tapestry

But I love these too, so I'll have some tough decisions to make:

Mutta pidän myös näistä alla olevista, joten tulee olemaan vaikea valita näistä ns. parhainta:

Darkness Falls

Moonlight Masquerade

Mermaid Dreams

Eponas Fury

Innocence

Nightfall

Dragon Witch

Winter Wood

What Dreams May Come

Which one is your favourite? :)

Mikä näistä on sinun suosikkisi? :)

torstai 17. marraskuuta 2011

Fragile Heart

Here she is, after the fourth page:

Tässä päivitys neljännen sivun jälkeen:


There'll be IHSW in the next weekend, so it's the "Sorry" cat's turn. But before that/and during the weekend I'll stitch also Sunrise (it's the only goal from the half year's goals on HAED BB that I haven't reached yet).

Seuraavaksi on IHSW:n vuoro, mutta sitä ennen/samaan aikaan pistelen myös Sunrise-mallin ensimmäistä sivua (viimeinen puolen vuoden tavoite saavuttamatta HAED BB:lla).

torstai 10. marraskuuta 2011

Diamond

Here she is after the fifth page and you can actually see the start of her wing (excuse the quality of the pic but this was the best I can get atm):

Tässä edistymiseni viidennen sivun jälkeen ja nyt näkyy jo siiven alkukin (kuvan laatu ei ole hyvä, mutta tämä oli surkeista paras):


I'll stitch Fragile Heart next as I need one more progress picture to HAED BB. And she'll be one of my next year's goals too.

Seuraavaksi pistelen taas Fragile Heart:ia, sillä tarvitsen vielä yhden edistymiskuvan HAED BB:lle. Ja se tulee kuitenkin olemaan yksi ensi vuoden tavoitteistani.

torstai 3. marraskuuta 2011

Diamond

Here's an update after the fourth page (which I had started earlier):

Tässä päivitys neljännen sivun jälkeen (jonka siis olin aloittanut jo aiemmin):


I'll continue with her for another page and there'll be a start of her wing :)

Jatkan vielä toisen sivun verran tämän pistelyä, seuraavalla sivulla alkaakin näkyä tytön siipeä :)

And because HAED is going to retire Drazenka Kimpel (a link to her charts), I had to get this Impetuous Arrival. But there won't be a start anytime soon as I have more than enough on my plate now :) I'm still debating with myself about Purple Orchid. I'm not sure whether I need her in my stash or not, but because it's the last chance to get her I might give in.

HAED aikoo lopettaa yhteistyön Drazenka Kimpel:in (linkki hänen malleihinsa) kanssa, minun piti hankkia tämä Impetuous Arrival. Mutta aloitus on vasta joskus hamassa tulevaisuudessa, tässä on tarpeeksi töitä kesken :) Mietin vielä Purple Orchid:in ostamista, koska en ole varma onko se sellainen pakko saada-ostos. Mutta koska tämä on viimeinen tilaisuus saada tämä malli, alan kallistua siihen suuntaan että hankkisin sen.

Impetuous Arrival

Purple Orchid

tiistai 1. marraskuuta 2011

SHH Now

Just a quick update after the eighth page:

Vain pikainen päivitys kahdeksannen sivun jälkeen:Now I've reached one of my yearly goals in this blog, which was reaching the halfway of this project. And now all my yearly goals on HAED BB have been achieved too. Next I'll concentrate on Diamond for a page or two.

Saavutin asettamani vuositavoitteen tässä blogissa, eli nyt olen pistellyt 50% koko mallista. (Samalla saavutin kaikki vuositavoitteet HAED BB:lla.) Seuraavaksi keskityn hetkeksi aikaa Diamond:iin sivun tai parin ajaksi.

lauantai 22. lokakuuta 2011

SHH Now

Here's my progress after the sevent page:

Tässä SHH Now seitsemännen sivun jälkeen:


I had to use the flash due to the minor day light, so the white looks much more brighter than it really is. I'll start the next page from this one, as I have only one page to go of my yearly goals.

Piti käyttää salamaa sillä päivänvaloa oli aivan liian vähän saatavilla. Siitä johtuen valkoinen näyttää kirkkaammalta kuin se oikeasti onkaan. Aloitan tästä seuraavan sivun, sillä enää yksi sivu jäljellä koko vuoden tavoitteistani.