maanantai 31. joulukuuta 2012

Year 2012 in stitches and 2013 resolutions (long and pic heavy post!)

Here are my finishes in 2012:

Täsaä valmiiksi saamani työt vuonna 2012:  

 the "Sorry" cat

HAED: QS Fragile Heart (SAL)

HAED: SK Ice Wind (SAL)

Flower Fairies: Sweet Pea Fairy

A Christmas Card

And here are my new starts in 2012:

Ja tässä uudet aloitukseni 2012:

HAED: Garnet (Anderson)

HAED: SK Blue Moon (SAL)

HAED: Cerridwen (retired)

Passione Ricamo Mystery (a year long SAL)
(I've actually done more than this, but don't have more recent pic.)
(Olen tehnyt itseasiassa enemmän, mutta siitä minulla ei ole vielä kuvaa.)

And here's my progress on BAPs.

Ja tässä edistymiseni jättitöissä.

HAED: SHH Now (full size)


HAED: QS A Bunch of Love

HAED: Memaid (Marchetti)

HAED: Diamond (Anderson)

HAED: Sunrise (Anderson)

Though I'm pleased with what I've done, I'm kind of disappointed that some of my wip's (Wrath, Evolutionistic and I See the Light) didn't get my attention at all in the whole year. So my first resolution for 2013 is that, everything must be touched at least once a year. It probably means that I need to limit my new starts too. So I'll be starting the new SAL piece on HAED BB in January (see the pic below, it's called QS Theatre of the Absurd), and will allow to myself one new HAED and one non-HAED start next year, if I'll decide so.

Vaikka olen tyytyväinen siihen, mitä olen saanut aikaiseksi, silti olen hieman pettynyt, että jotkin työt jäivät kokonaan syrjään (Wrath, Evolutionistic ja I See the Light), enkä pistellyt niitä tänä vuonna lainkaan. Siitä syntyykin ensimmäinen lupaukseni ensi vuodelle, eli haluan pistellä jokaista työtäni vuoden aikana. Se varmaankin siis meinaa, että minun pitää rajoittaa myös uusien töiden aloittamista. Joten aloitan tammikuussa HAED-keskustelufoorumin yhteispistelyn (katso kuvaa alla, nimi on QS Theatre of the Absurd), sekä annan itselleni luvan aloittaa yhden HAED-työn sekä jonkin toisen työn ensi vuonna, jos niin haluan.


My other resolutions for 2013 will be...
- finish at least 2½ pages of QS Theatre of the Absurd so I'll be qualified for the rest of the charts
- finish one HAED (haven't decided yet which one to focus on next year)
- finish PR Mystery SAL
- participate in YOTA (if you haven't heard of it before, click the link), and my first YOTA-piece will be QS  Bunch of Love (which I'll be stitching monthly)

Muut lupaukseni vuodelle 2013 ovat...
- pistellä ainakin 2½ sivua QS Theatre of the Absurd-mallia, jotta saisin vuoden lopussa muutkin mallit
- saada yksi HAED-työ valmiiksi (en ole vielä päättänyt, mihin töistä keskityn ensi vuonna)
- saada PR Mystery-yhteispistely valmiiksi
- ottaa osaa YOTA-tempaukseen (jos et ole vielä kuullut siitä, klikkaa linkkiä), ja ensimmäinen YOTA-työni tulee olemaan QS Bunch of Love (jota pistelen kuukausittain)

I want to thank you all my followers for the support and all of your comments, they are highly appreciated! You've been cheering me up, especially when I've had the feeling the progress has been really slow or even unnoticiable. Happy New Year, may the year 2013 be full of hope, love and stitching! :)

Haluan kiittää kaikkia lukijoitani tuesta ja kaikista kommenteista, arvostan niitä suuresti! Välillä töiden edistyminen on itsestäni tuntunut hitaalta ja lähes huomaamattomalta, joten kommentit ovat todella kannustaneet jatkamaan siitä huolimatta. Hyvää Uutta Vuotta, olkoon vuosi 2013 täynnä toivoa, välittämistä ja pistelyä! :)

lauantai 29. joulukuuta 2012

Sunrise

Yay, I made it! Here's the second page of Sunrise (sorry the quality of the pic):

Jippii, tein sen! Tässä toinen sivu Sunrise-mallista (pahoitteluni kuvanlaadusta):
And now I've actually reached all my yearly goals on HAED BB. I'll concentrate on PR Mystery SAL and try to do as much as I can before the next page comes (which is 1st Jan).

Ja nyt olen itseasiassa saavuttanut kaikki koko vuoden tavoitteeni HAED-keskustelufoorumilla. Keskityn nyt PR Mystery-yhteispistelyyn ja yritän saada kuudetta sivua pisteltyä niin paljon kuin mahdollista ennen seuraavan sivun julkaisua (joka on tammikuun ensimmäinen päivä).

torstai 13. joulukuuta 2012

Diamond


Here's the first row of Diamond finished (the pic is a little bit yellowish due the artificial light)!

Sain ensimmäisen sivurivin valmiiksi Diamond-mallista (otin kuvan sähkölampun valossa, joten kuva on hieman kellertävä)!One of my WIPocalypse and a yearly goal in HAED BB is also completed, and I'm trying my best to complete the last one (one page of Sunrise). It is obvious that I cannot make my half year goals in HAED BB, as I started something (a christmas card) before I've finished a wip. And of course two pages of Garnet in just over two weeks isn't going to happen. But hopefully I can finish the second page of Sunrise before the year ends. I'm stitching the sixth page of PR Mystery SAL along with it.

Yksi WIPocalypse ja HAED BB:n vuoden tavoitteistani on nyt saavutettu ja yritän saada viimeisen koko vuoden tavoitteistani pisteltyä vielä tämän vuoden aikana (sehän oli yksi sivu Sunrise-mallista). On selvää, etten pysty tavoittamaan puolen vuoden tavoitteitani HAED BB:lla, koska aloitin uuden työn (joulukortin) ennen kuin olin saanut jotakin vanhaa valmiiksi, sekä kaksi sivua Garnet-mallista vajaassa kolmessa viikossa on mahdottomuus. Mutta ehkäpä saan toisen sivun Sunrise-mallista valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Pistelen myös kuudetta sivua PR Mystery SAL:ista samaan aikaan sen kanssa.

tiistai 11. joulukuuta 2012

A Christmas Card

Here's a little finish, which I started a couple of weeks ago:

Tässä pieni työ, jonka sain valmiiksi (aloitin pari viikkoa sitten):


It'll be a christmas card, when I'll get to it. But I'm usually such bad when it comes to finishing things, they tend to be buried in my stitchy drawer... And yes, I know I failed with one of my WIPocalypse goals as I started something before I finished a wip. But this was a must stitch, a friend of mine has been in a hospital for months. She's been like a grandma for me since I was a kid, so I wanted to stitch something just for her for Christmas. This was a kit and I cannot recall which catalogue or magazine it has come with.

Tästä tulee joulukortti, kunhan pääsen siihen asti. Mutta olen yleensä aika huono viimeistelemään näitä valmiiksi saatuja juttuja, nämä tuppaavat usein jäämään vain laatikon pohjalle... Ja tiedän, että tämän myötä epäonnistuin eräässä WIPocalypse-tavoitteessani, aloitin uuden työn ennen kuin sain edellistä keskeneräistä valmiiksi. Mutta tämä oli sellainen pakko tehdä-juttu, ystäväni on ollut sairaalassa nyt jo kuukausia. Hän on ollut minulle aina ikään kuin "varamummi", joten halusin pistellä jotain vain hänelle jouluksi. Tämä oli valmis pakkaus, mutta en nyt millään saa päähäni minkä kuvaston tai lehden mukana on tullut.